Zukunfstag 2023

9 listopada znów będzie Ten Dzień: setki firm w całej Szwajcarii zapraszają uczniów do zapoznania się z różnorodnymi światami zawodowymi. Celem jest rzucenie wyzwania stereotypowym rolom płci i przyciągnięcie przyszłych wykwalifikowanych pracowników. Dzień Przyszłości obchodzony jest co roku w drugi czwartek listopada w niemal całej Szwajcarii.

W Helwecji istnieje wiele kursów szkoleniowych i zawodów, które nadal są najczęściej wybierane przez kobiety lub mężczyzn. Celem Narodowego Dnia Przyszłości jest promowanie wśród uczniów otwartego, niezależnego od płci podejścia do planowania kariery i życia. Dlatego setki firm, organizacji i instytucji edukacyjnych w całej Szwajcarii otwierają swoje drzwi w tym dniu.

Pomimo wszelkich wysiłków, przy wyborze kariery zawodowej odejście od tradycyjnych ról możliwe zaczyna być dopiero powoli. Większość młodych kobiet i mężczyzn nadal wybiera szkolenia w dziedzinach zawodowych, które są specyficzne dla płci. Ponadto młodzi ludzie w Szwajcarii mają bardzo ograniczone możliwości wyboru kariery zawodowej: spośród 250 dostępnych praktyk zawodowych połowa młodych kobiet wybiera tylko 5 zawodów, podczas gdy młodzi mężczyźni wybierają ich aż 16. Oprócz głęboko zakorzenionych norm związanych z płcią, dużą rolę odgrywa także brak wiedzy.


I tu właśnie rozpoczyna się Narodowy Dzień Przyszłości. Daje uczniom klas 5–7 (lub 1 klasa SEK) praktyczny wgląd w kariery i obszary pracy, w których wcześniej dziewczęta i chłopcy byli niedostatecznie reprezentowani. Dzięki tej zmianie stron młodzi ludzie powinni zyskać nową perspektywę zawodową i odkryć własne ukryte talenty, ale także powinni być zachęcani do podejmowania decyzji dotyczących przyszłej kariery lub studiów wykraczających poza stereotypowe role płciowe. Dla uczestniczących w programie przedsiębiorstw otwiera to możliwość rekrutacji nowych pracowników w perspektywie średnioterminowej, a tym samym proaktywnego rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników.


Aby w ciągu kilku godzin z okazji Narodowego Dnia Przyszłości wprowadzić młodych ludzi w nową dziedzinę zawodową, firmy prześcigają się pomysłami. Dwa przykłady:

W zeszłym roku podczas Future Day, 18 firm z Labmed, szwajcarskiego stowarzyszenia zawodowego, zajmującego się analizą biomedyczną i diagnostyką laboratoryjną, dało ponad 100 chłopcom z całej Szwajcarii wgląd w analizę biomedyczną w ramach projektu Side Change – przy czym udział mężczyzn wynosi nadal 22%. – klasyczna domena kobieca. Na przykład młodzi uczestnicy Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu wykonali DNA ze słodyczy na oddziale immunologii przeszczepów, a następnie obejrzeli pod mikroskopem w laboratorium kompleks antygen-przeciwciało. Inna grupa zagłębiła się w świat robotyki w chemii klinicznej i zaobserwowała, jak system przedanalityczny automatycznie sortuje i wiruje probówki z próbkami laboratoryjnymi. Natomiast na hematologii w zabawny sposób wyjaśniono chłopcom funkcje białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi, korzystając z komórek, które sami ugniatali. „Jesteśmy przekonani, że naszymi warsztatami rozbudziliśmy w chłopcach ciekawość i ducha odkryć” – mówi Kathrin Bauer, która w zarządzie centralnym labmed odpowiada za dział edukacji. «Chłopcy byli zachwyceni. Niektórzy nawet twierdzili, że był to najwspanialszy dzień w ich całym roku szkolnym”. Za pomocą tych warsztatów – podkreśla – chciała uświadomić młodym mężczyznom centralną rolę, jaką zawód analityka biomedycznego odgrywa w opiece medycznej społeczeństwa – a po prostu, że taki zawód w ogóle istnieje.

„Dziewczyny – budujcie – idźcie!” – pod takim mottem szwajcarski Baukader i Szwajcarskie Stowarzyszenie Mistrzów Budownictwa zapraszali młodych zainteresowanych do kilku hal szkoleniowych dla murarzy w Szwajcarii, m.in. w Effretikon. Młode kobiety uczyły się budować mur i układać rury w kanalizacji. Mogli także pomóc i poznać różne materiały i narzędzia. „Dziewczyny były zachwycone; uznały tę pracę za łatwą, nawet jeśli wymagała dużego wysiłku fizycznego” – mówi Rosario Gross, kierownik ds. szkoleń podstawowych w Szwajcarskim Stowarzyszeniu Mistrzów Budownictwa. „Ale udało im się ukończyć pracę bez żadnych problemów i teraz wiedzą: dam radę!” Uczestnicy dowiedzieli się również, że w związku z cyfryzacją umiejętności techniczne i komunikacyjne w coraz większym stopniu stają się przedmiotem zainteresowania rzemiosł specjalistycznych. „Chodzi o czytanie i tworzenie coraz bardziej złożonych planów, komunikację z klientami i dostawcami oraz posiadanie wiedzy na temat ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy” – mówi Rosario Gross. „A te umiejętności nie mają płci”.

A teraz kilka faktów o samym Dniu Przyszłości.

W latach 1998–2004 realizowano projekt przygotowania zawodowego dla osób powyżej 16 roku życia, stosując różne środki, mające na celu promowanie otwartych wyborów zawodowych dla dziewcząt i chłopców. W ramach tego projektu w 2001 roku po raz pierwszy zorganizowano tzw. „Dzień Ojca i Córki”, którego celem było umożliwienie dziewczętom wglądu w świat zawodowy tradycyjnych męskich zawodów oraz uświadomienie ojcom znaczenia wyborów zawodowych ich córek. Później zachęcano chłopców, aby tego dnia towarzyszyli matce w pracy. Od 2010 roku ten dzień nosi nazwę Zukunftstag i, bardziej ogólnie, ma na celu poszerzenie zakresu zainteresowań przy wyborze kariery.

Future Day odbywa się we współpracy ze szkołami, ale to od nich zależy, które klasy mogą wziąć w nim udział. W zależności od kantonu obowiązują różne warunki uczestnictwa. Nie wszystkie szkoły uwzględniają Dzień Przyszłości w swoim planie rocznym. Najlepiej zapytać wychowawcę klasy i w razie potrzeby wypełnić wniosek o zwolnienie.

Ponieważ Zukunftstag nie podlega przepisom prawa pracy, podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dziecka obejmuje odpowiedzialność w razie nieszczęśliwego wypadku. Obowiązek opieki i wsparcia z reguły spoczywa na osobie towarzyszącej, niezależnie od tego, czy jest to rodzic, czy pracownik firmy. Firma ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia przepisów bezpieczeństwa i przepisów ochronnych.

Już za chwilę na Tik Toku film o Zukunftstag, więc zapraszam do śledzenia.

Zainspirowałam cię? Zostaw po sobie ślad! Dziękuję :-)

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.