House of Digital Art-Kornhaus Romanshorn

Wystawa Hous of Digital Art „Vom Monet bis Kadinsky“ przedstawia życie i twórczość 10 najważniejszych artystów – malarzy. Wśród nich znaleźli się Claude Monet, Georges Seurat, Paul Gaugin, Vincent van Gogh, Paul Cezanne, Edward Munch, Juan Gris, Robert Delaunay, Paul Klee i Wassily Kadinsky.

Weiterlesen