Biwakowanie na dziko w Szwajcarii

Zalecenie: zachowaj ostrożność i zawsze pytaj na miejscu w odpowiedniej gminie lub lokalnym komisariacie policji, jeśli chcesz spędzić noc poza oficjalnymi kempingami lub parkingami.

Weiterlesen