Dodatki rodzinne w Szwajcarii. Cz.2

Czy zasiłki rodzinne podlegają opodatkowaniu? Jakie przepisy mają zastosowanie do zasiłków rodzinnych? Czy otrzymam zasiłki rodzinne, jeśli moje dziecko jest chore lub niepełnosprawne?…

Weiterlesen