Postanowienia Rady Federalnej Szwajcarii z dnia 28.04.2021

Na popołudniowej konferencji o nowych postanowieniach rządu Helwecji poinformowali prezydent federalny Guy Parmelin, szef Federalnego Departamentu Spraw Gospodarczych, Edukacji i Badań oraz radny federalny Alain Berset, Szef Federalnego Departamentu Spraw Wewnętrznych. Wicekanclerz i rzecznik Rady Federalnej André Simonazzi poprowadził konferencję.

Najważniejsze postanowienia:

Rada Federalna określiła warunki, na jakich kantony mogą zatwierdzać ważne wydarzenia od lata 2021 r. (Jeśli pozwala na to sytuacja epidemiologiczna).

Od 1 lipca powinny odbywać się imprezy z udziałem do 3000 osób, od 1 września górna granica powinna zostać podniesiona do 10000 osób.

Faza pilotażowa obejmująca imprezy z udziałem od 300 do 600 osób rozpoczyna się w czerwcu – w celu przetestowania koncepcji ochrony.

Jeśli zdarzenia nie mogą mieć miejsca z epidemiologicznego punktu widzenia, organizacjom przysługuje odszkodowanie (rozporządzenie ochronne).

Odpowiednie konsultacje, w tym z kantonami i miastami, potrwają do 10 maja.

Celem takich, a nie innych decyzji jest, aby organizatorzy dużych wydarzeń publicznych mieli pewną możliwość planowania. Oznacza to, że imprezy publiczne mogą zostać zatwierdzone, zanim będzie jasne, czy sytuacja epidemiologiczna będzie pozwalała na ich przeprowadzenie. Rząd federalny i kantony będą uczestniczyły w niepokrytych kosztach wydarzeń, które będą musiały zostać odwołane lub przełożone ze względu na sytuację epidemiologiczną.

„Chcemy przedstawić perspektywy, ale musimy pamiętać, że realizacja zależy od pandemii ”- mówił Alain Berset. Chodzi między innymi o koncerty i imprezy sportowe. „To nie jest plan otwarcia, to pomoc”.

Jeśli będzie używana tarcza ochronna, podział kosztów przez rząd federalny i kantony wynosi maksymalnie pięć milionów franków na wydarzenie. Organizatorzy sami wpłacają franszyznę 30 000 franków i 20 proc. z dochodu. Zasada dotyczy imprez trwających od 1 czerwca 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Według Alaina Berseta, mniejsze imprezy pilotażowe w czerwcu mają na celu zdobycie doświadczenia w zakresie kontroli przyjęć i weryfikacji zapisów szczepień. Potem będzie wystarczająco dużo czasu na ocenę wyników, zanim większe imprezy będą dozwolone od lipca.

Berset powiedział o certyfikacie Covid. Powinien być dostępny od lata i udowodnić, że ktoś został zaszczepiony, przetestowany lub wyzdrowiał. „Oznacza to, że w wydarzeniach mogą uczestniczyć również osoby, które nie chcą się szczepić”. Certyfikat Covid ma na celu ułatwienie kontroli wstępu. Jest odporny na fałszowanie, znormalizowany w całej Szwajcarii i skoordynowany z sąsiednimi krajami. Samotest nie wystarczy, aby uzyskać certyfikat Covid, w tym celu wymagany jest wynik testu z oficjalnego ośrodka testującego (praktyka lekarska, szpital itp.).

„Piloty“ będą odbywać się bez certyfikatu Covid.

„Wszyscy tęsknimy za ważnymi wydarzeniami, są one ważne dla naszego społeczeństwa” – mówił Berset. „Łączą ludzi, czy to w sporcie, czy w kulturze. Jest jednak za wcześnie, aby obiecać, że większe imprezy z pewnością odbędą się ponownie od 1 lipca. Sytuacja z koroną jest na to zbyt niebezpieczna. Chcemy osiągnąć ostrożny powrót do normalności“.

Konferencję można obejrzeć na Fm1Today, Watson.ch, srf1.ch.

.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.