Pomoc społeczna w Szwajcarii

Na wielu forach Polaków w Szwajcarii nieśmiało zadawane są pytania o pomoc społeczną. Nieśmiało, gdyż wiąże się to ze wstydem osób pytających i z hejtem osób odpowiadających. Dostaję także wiele pytań prywatnie. Dziś staram się odpowiedzieć konkretnie wszystkim z Was i każdemu z osobna o co chodzi z tą pomocą społeczną w Szwajcarii i jak to ugryźć.

Co to jest?

Zasadniczo pomoc społeczna w Szwajcarii powinna gwarantować, że nikt nie spadnie poniżej poziomu egzystencji. Można starać się o zapomogę z różnych powodów. W szerszym znaczeniu, na przykład, obejmuje ona zniżki składek na ubezpieczenie zdrowotne lub dodatkowe świadczenia na ubezpieczenie społeczne. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, zazwyczaj oznacza to świadczenia, które są wypłacane, jeśli gospodarstwo domowe, pomimo takiej pomocy, nie może normalnie egzystować. Oprócz zapewnienia środków do życia, pomoc społeczna powinna również promować ekonomiczną i osobistą niezależność odbiorców oraz wspierać ich integrację społeczną i zawodową.
Pomoc społeczna jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Szwajcarii. Nie ma ograniczeń co do powodów wystąpienia zapotrzebowania. Jednak zasoby własne muszą zostać wyczerpane, zanim pomoc społeczna dojdzie do skutku. Cudzoziemcy z Unii Europejskiej i Efta mogą otrzymać pomoc tylko wtedy, gdy posiadają ważne zezwolenie na pobyt i pracowali w Szwajcarii przez co najmniej rok.
Uwaga!
Nielegalni migranci, a także odrzucone osoby ubiegające się o azyl – nie mają prawa do pomocy społecznej. Mogą ubiegać się o pomoc w nagłych wypadkach.
Ilu otrzymuje pomoc?
W Szwajcarii jest obecnie około 275 000 osób, co odpowiada stawce nieco ponad 3 procent. Liczba ta nie obejmuje jednak osób ubiegających się o azyl, które są wspierane przez rząd federalny. Jeśli je dodasz, to jest około 345 000 osób, które otrzymuje pomoc społeczną. Około 45 procent to osoby samotne. 30 procent odbiorców to dzieci i młodzież. Około jedna trzecia ludności w wieku produkcyjnym jest w pełni lub częściowo zatrudniona, ale nie zarabia wystarczająco dużo, aby pokryć koszty utrzymania. Emeryci rzadko otrzymują pomoc społeczną, ponieważ dodatkowe świadczenia AHV gwarantują poziom utrzymania. Ze względu na wskaźnik ubóstwa przekraczający 7,7% Szwajcarska Konferencja Pomocy Społecznej (Skos) zakłada, że wiele osób dotkniętych ubóstwem w Szwajcarii z różnych powodów nie dochodzi swoich praw do pomocy społecznej.

Co płaci pomoc społeczna?

Świadczenia z pomocy społecznej obejmują podstawowe potrzeby w zakresie utrzymania, koszty mieszkaniowe i podstawową opiekę medyczną, a także, w niektórych przypadkach, korzyści sytuacyjne. Podstawowy wymóg wynosi 986 franków miesięcznie dla osoby powyżej 25 roku życia, dla czteroosobowej rodzinyjest to około 2110 franków.

W przypadku kosztów mieszkaniowych odpowiedzialny lokalny organ opieki społecznej określa górne granice w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Wreszcie, podstawowa opieka zdrowotna obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia podstawowe, w tym udziały własne i franczyzy.

Według Skos świadczenia związane z sytuacją są wypłacane tylko wtedy, gdy są uzasadnione szczególnymi okolicznościami zdrowotnymi, ekonomicznymi i rodzinnymi. Przykładami są koszty dentysty, meble, koszty okularów lub lekcje muzyki dla dzieci. Ponadto przewiduje się zachęty finansowe, aby osoby, którym udzielono pomocy, mogły w miarę możliwości utrzymać pracę, podjąć zatrudnienie lub uczestniczyć w działaniach integracyjnych.

Jaki jest koszt pomocy społecznej?

W całym kraju około 2,7 miliarda franków wydaje się rocznie na pomoc społeczną w węższym znaczeniu. Odpowiada to 323 frankom na mieszkańca. Pomoc społeczna w szerszym znaczeniu wynosi obecnie ponad 8 miliardów. Przy całkowitych wydatkach socjalnych około 170 mld franków rocznie.

Kto płaci pomoc społeczną?

Pomoc społeczna jest świadczeniem usług publicznych. Tak więc pieniądze pochodzą z wpływów z podatków, a nie z potrąceń płacowych, jak ma to miejsce w przypadku funduszy zabezpieczenia społecznego. Zasadniczo koszty ponoszą kantony i gminy. Konfederacja płaci tylko osobom, ubiegającym się o azyl, uchodźcom i Szwajcarom, mieszkającym za granicą.

Czy i jakie sankcje są możliwe?

Osoby otrzymujące pomoc społeczną muszą współpracować i przestrzegać warunków. Jeśli tak nie jest, korzyści mogą być zmniejszone od 5 do 30 procent. Obniżka jest tymczasowa, ale może zostać przedłużona. Pomoc społeczna może zostać przerwana, gdy potrzeba dofinansowania ustała lub nie jest udowodniona. Może tak być również w przypadku, gdy ktoś posiadający wiedzę na temat konsekwencji wyraźnie odmówi rozsądnej i konkretnie zaproponowanej pracy lub kompensowanego środka integracji. W przypadku wykrycia nadużyć zarządza się przede wszystkim zwrot bezprawnie otrzymanej pomocy społecznej. W zależności od sytuacji, może być również nałożona kara finansowa.

Gdzie udać się po pomoc?

Jeśli uważasz, że nie możesz związać końca z końcem własnymi środkami finansowymi, najlepiej skontaktować się z biurem pomocy społecznej w swojej gminie. W tym miejscu sprawdzą, czy możesz ubiegać się o zapomogę i w razie potrzeby określą formę pomocy.

Uwaga!
Osoby ubiegające się o pomoc społeczną są zobowiązane do podania prawdziwych informacji na temat dochodów osobistych, majątku i relacji rodzinnych. W przypadku fałszywych oświadczeń lub ich ukrywania wsparcie może zostać ograniczone lub nawet przerwane.
Osoby poszukujące pomocy są zobowiązane do aktywnego uczestnictwa w wyjaśnianiu faktów i do natychmiastowego zgłaszania wszystkich zmian w ich sytuacji osobistej i finansowej, o ile są one istotne dla pomocy społecznej.

Obowiązek zwrotu

W większości kantonów obowiązuje obowiązek zwrotu pomocy społecznej. Zwłaszcza gdy wygrasz na loterii lub odziedziczysz spadek. Ale również, gdy zaczniesz znowu pracować i normalnie zarabiać, a także, gdy państwo wykryje, że bezpodstawnie pobierałeś świadczenia.
Powiązane wsparcie

Zgodnie ze szwajcarskim kodeksem cywilnym (ZGB) krewni w linii rosnącej i malejącej (dzieci-rodzice-dziadkowie) wzajemnie się wspierają. Zamożni rodzice mogą być zobowiązani do finansowania części  pomocy społecznej dla młodej osoby. To samo dotyczy dzieci, które żyją w dobrych warunkach finansowych, w przypadku rodziców słabych społecznie.

Zainspirowałam cię? Zostaw po sobie ślad! Dziękuję :-)

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.